Om Oss

Vi vill tjäna och bistå er som bygger, så att era byggnadsprojekt ska fungera väl, bli hållbara och vackra. 

Arkitekttjänst Johan Ångerman har varit verksam i 15 år. Vi har planerat och ritat, föreläst och undervisat om byggande i olika former; gårdsgrupper, ensklida byggnader, detaljer och interiörer. 

Story om Johan

Mitt intresse för byggande väcktes tidigt. Min morfar, som byggde båtar i trä, är min stora  inspiratör och förebild. Efter genomförd utbildning (yrkesutbildning) jobbade jag 10 år som timmerman och murare. Yrkeslärarutbildningen vid Umeå universitet 1992 gav mig möjligheten att jobba som yrkeslärare inom husbyggnad. Det blev en tioårs period som lärare varav 3 tillbringades i Afrika. Fortsatt utbildning ledde mig vidare inom byggandets konst, och år 2020 har jag jobbat som byggnadsarkitekt i 15 år.  

År 2019 utnämndes Arkitekttjänst Johan Ångerman till ”Årets ensamföretagare” av Österbottens företagare. Ett pris som jag tog emot med ödmjukhet och glädje. 

Utbildning

Timmerman och murare, Österbottens Centralyrkesskola, år 1978–1980.
Yrkeslärare, Umeå universitet, år 1992. 
Byggnadsarkitekt, Polytechnic University of Vaasa, år 2000–2004.


Övrigt om firman

Vi har under många verksamma år samlat en fin bukett samarbetspartners som bidrar till att ert projekt kan genomföras smidigt med gott resultat.

I min studio har jag dessutom hjälp av;
Anita Kronqvist som bistår med administrativa uppgifter och Milja Ångerman som håller ordning på webb och media.