Projekt

Här visas ett urval av de projekt jag medverkat i. 

De flesta projekt har utförts mer eller mindre som samarbeten mellan beställare och mej. Det kan vara allt från en idé från beställaren till ett mera handgripligt samarbete så att vi delar på olika uppgifter.

Ansvaret för att det blir snyggt, funktionellt och hållbart vilar på mej och jag fungerar nästan alltid som huvudplanerare. Då det gäller offentliga byggnader lägger jag stor vikt vid att funktionaliteten skall motsvara användarens behov.