Tjänster

Planering 

I planeringsarbetet ställer vi användaren i fokus så att slutresultatet ska möta de behov som brukaren och verksamheten har/ställer på byggnaden. Vi utför planering för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av både privata och offentliga byggnader.  I planeringsprocessen utreder vi ärenden som behövs för en ansökan om undantags- och byggnadslov. 
 

Vi utför olika typer av handlingar och ritningar: 

 • Huvudritningar.
 • Arbetsritningar.
 • Detaljritningar.
 • Arbetsbeskrivningar.
 • Kostnadsberäkning.
 • Offertförfrågan.

Vid planeringen använder vi olika metoder för att gestalta ert byggprojekt, visa hur ert byggprojekt kommer se ut och fungera då det är klart:

 • Metoderna och tekniska hjälpmedel.
 • Frihandsritningar.
 • Ritningar utförda i 2D eller 3D med olika ritprogram, AutoCAD och ArchiCAD. 
 • Äkta 3D-modeller i papp eller trä.
   

Planeringsprocessen anpassar vi enligt ert önskemål, men en typisk planering kan se ut som följande: 

 • Platsbesök och uppmätning av tomt och/eller byggnad.
 • Uppgörande av skisser med olika alternativ. 
 • Diskussion och uppdateringar.
 • Diskussion med myndigheter. 
 • Ansökan om bygglov.
 • Därefter kan det fysiska byggandet börja. 

   

Konsultation

Om ni har ett behov av att diskutera eller jämföra olika detaljer och lösningar inför processen av ert byggprojekt hjälper vi gärna till. Genom platsbesök, okulär besiktning och beräkningar av olika slag kan vi erbjuda underlag som hjälper er att ta ett beslut som möter era behov. 

Vi kan även fungera som huvudplanerare i ert byggprojekt. Huvudplanerare är en ansvarsuppgift som myndigheterna kräver vid ansökan om bygglov. 

Vi erbjuder föreläsning och bildning. Om ni, ert företag eller er organisation, vill ha inspiration under ett seminarium eller om ni rätt och slätt behöver information om byggande ställer vi gärna upp. 

Teman som passar oss: 

 • Bygg i trä.
 • Bygga bra och säkert. 
 • Hur modernisera en traditionell Österbottengård. 
 • Byggnadsprocessen. 
 • Användaren i fokus.
 • Byggnadsvård. 
 • Renovera rätt.
 • God arkitektur. 
 • Klimatanpassat bygge. 
 • Byggnadsfysik och material. 

Ta gärna kontakt så gör vi upp ett program tillsammans! 

Tidigare uppdrag:

 • Timlärare på yrkesskola (andra stadiet).
 • Timlärare på yrkeshögskola. 
 • Timlärare på vuxeninstitut. 

Föreläsningar vid fristående organisationer: 

 • Byggnadsvård, Bragegården.
 • Riva eller renovera, Forskning och utveckling vid Novia Yrkeshögskola. 
 • Faktorer som påverkar luftkvaliteten, Korsholms kommun. 
 • Gamla gårdar och torp, Stundars.
 • Byggnadsprocessen, Vasa Universitet.
 • Kombinera lär- och servicecenter, Malax kommun. 
 • Använd trä i byggnaden, Skogscentralen. 
 • Användaren i fokus, Jakobstad. 
 • Puun puolesta, Seinäjoki. 
 • Puurakentaminen, Tervajoki.