Carpella Strandlid

”Huset mitt i byn” – den gamla UF-lokalen från år 1917 skadades kraftigt i en eldsvåda den 21.4.2006 och huset gick inte att rädda.  Arbetet med att skapa en ersättande byggand inleddes omgående. Jag hade förmånen att få var med hela vägen. Vi testade olika placeringar och fann slutligen det ultimata. Åtminstone känns det så ännu idag, flera år efter att byggnaden stod klar. Det nya ”huset mitt i byn” har funnit sin plats och ger dagens bysbor ett ställe där man samlas och skapar verksamhet av alla de slag.

2019-12/p1030063-1-
2019-12/1576750722_p1030069
2019-12/p1030085
2019-12/p1030064