Hantverkarhuset Stundars

Ett uthus i staden skulle rivas och Strundars var som vanligt på hugget och tog vara på stockstommen och annat brukbart. Hantverkarhuset byggdes upp för att skapa ytterligare en liten gård på Stundars museiområde. 

2020-02/1581429318_namnloest-3
2020-02/047
2020-02/1581429318_namnloest-2
2020-02/052