Runebergs

Ett nytt garage byggdes vid vägen. Huvudbyggnadens takform och omgivningen ställde krav på utformningen. 

2020-01/p1030047small