Villa Classic

Underbar som ett smycke, fullständigt i balans, vågar vi oss på en tillbyggnad?
Helst inte, men det går ju alltid att göra en skiss. Resultatet såg rätt bra ut. Vi gör en detaljritning! Ja! det lyckades!
 

2020-01/underprocess
2020-01/efter-ingaang
2020-01/konstruktion-klar-maalande-kvar
2020-01/konstruktion-klar-baksida.-maalande-kvar