Villa Empir

På 70-talet fanns det en ritning och ett bygglov som gav dåvarande ägarna en möjlighet att riva bort den kalla kvisten och bygga en ny varm 70-tals kvist. Timmermännen vägrade riva. Idag har nuvarande ägare renoverat byggnaden och förbättrat och bevarat kvisten. En kulturgärning av både timmermännen och nuvarande ägare. 

2020-01/p1020847small
2020-01/p1020838
2020-01/p1020846