Villa Etthundra

Beställningen var ett modernt hus i befintlig miljö med ut sikt mot öppen åker. Tomten var en smal åkerplätt omgärdad av bostadshus på båda sidor. Två byggmassor som ställs mot varandra med ett mellanrum ger ett smalare uttryck. 

2020-01/p1030054-small
2020-01/foere-tomt-grannhus
2020-01/p1030049