Villa Frank

Uppe på en ås, bland befintlig bebyggelse. Byggnaderna skulle placeras så att en skyddad gårdsmiljö uppstår. Helt och hållet nya byggnader alla tre; bostaden, torpet och uthuset.

2020-01/p1030775-small
2020-01/p1030822
2020-01/p1030794
2020-01/sommarskrud
2020-01/p1030852
2020-01/p1030724