Villa Kotte

En total omvandling av ett 70-talshus. Renovering utfördes med fokus på rejält förminskad energiförbrukning. Funktionen anpassades till familjens behov och utseendet till tidsepoken då ombyggnaden utfördes.

2020-01/foere-baksida
2020-01/foere-framsida
2020-01/p1030856
2020-01/p1030896
2020-01/p1030870
2020-01/p1030894