Villa Linden

Från avlägsna platser flyttades samtliga byggnader och räddades från förfall. Nu samsas de i en gemensamgårdgrupp där de fungerar som boplats och bevaras väl för framtida bruk.

Foere 1
Efter
Foere
Efter 1