Villa Lyktan

Det kunde ha blivit rivning men det blev ett tillbygge i formen av en gigantisk lykta som lyser upp gården som idag omges av två nybyggnader.  

2020-01/p1020966
2020-01/foere-tillbyggnad
2020-01/p1030011
2020-01/p1030015
2020-01/p1020976
2020-01/p1020970