Villa Settler

Två stora flerfamiljshus och ett uthus, blev två snyggt renoverade flerfamiljshus och ett enfamiljshus. Gårdshuset har bibehållit sin charm och skapar traditionell gårdsmiljö samtidigt som det byggts om till en funktionell bostad för modernt boende. 

2020-01/foere-garage
2020-01/foere-hus1
2020-01/foere-hus2
2020-01/efter-hus1
2020-01/efter-grind
2020-01/efter-garaget-sol
2020-01/efter-garaget
2020-01/efter-hus2